İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DANIŞMANI : Öğr. Gör. İlker FIRAT

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ DANIŞMANI : Öğr. Gör. Fatih İÇER

ELEKTRİK İLETİM, ÜRETİM, DAĞITIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DANIŞMANI : Öğr. Gör. Ferdi KOÇ