Akademik personeli ile hazır olan Meslek Yükseokulumuzda, Maden Teknolojisi programı ile ülkemizde vasıflı ara elemana ihtiyaç olmasına rağmen, bu dalda eğitim veren kurumların sayısının azlığı göz önüne alınırsa, ayrıca yöremizde faaliyet gösteren Madencilik firmalarının ihtiyacı olan vasıflı ara eleman ihtiyaçlarını karşılayacağından bu programın madencilik sektöründe önemli bir açığı kapatacağı düşünülmektedir. Bunun dışında Dikey Geçiş Sınavı sonucu başarılı olanlar çeşitli mühendislik dallarına geçiş yapabileceklerdir.

DGS ile mezunlarımızdan 11 öğrencimiz dört yıllık bölümlere geçiş yapmışlardır.